KALENDARIUM DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA NIKE

1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
| 2006 | 2007 | 2008

 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |2015 |2016 | 2017 |2018 |2019 |

Data: Wydarzenie:
1998
8 listopada
Rejestracja Stowarzyszenia
Grudzień Wydanie Kalendarza NIKE`99, wydanie kartek świątecznych
13 grudnia Impreza integracyjna w Filharmonii Białostockiej "Niepełnosprawni - niepełnosprawnym": wystawa prac twórców niepełnosprawnych, aukcja prac
28 grudnia Wieczór poetycko muzyczny w BOK - promocja poezji niepełnosprawnej poetki Sylwii Chorąży
1999
Luty
Zdobycie I miejsca w konkursie kalendarzy woj. podlaskiego
5 marca Wystawa plastyczna w BOK "Marcowanie"
Marzec - czerwiec Zajęcia plastyczne popołudniowe w Zasadniczej Szkole Specjalnej w B-stoku
Kwiecień Ogłoszenie konkursu plastycznego "Człowiek - Przyroda"
21 maja Promocja wydanego debiutanckiego tomiku poezji Sylwii Chorąży "Okruchy nadziei"
28 lipca - 8 sierpnia Współudział w organizacji letniego wyjazdu ze wspólnoty "Wiara i światło" w Powroźniku
7 czerwca Plener rzeźbiarski w Lewkowie
30 sierpnia - 3 września II Podlaski Plener Twórców Niepełnosprawnych Białowieża`99"
22 października Wystawy: pokonkursowa "Człowiek-Przyroda" oraz poplenerowa "Białowieża`99" w Muzeum Rzeźby A. Karnego w Białymstoku
17 listopada Wernisaż prac Krzysztofa Gieniusza w Kawiarni "Fama" przy BOK
Listopad Wydanie kalendarza NIKE 2000
Listopad Wydanie folderu informacyjnego o arteterapii z pracami osób niepełnosprawnych pt. "Sztuka bez granic"
12 grudnia Impreza "Spotkanie z twórczym życiem osób niepełnosprawnych - Sztuka bez granic" w Filharmonii Białostockiej /wystawa prac, aukcja, koncert poezji śpiewanej Sylwii Chorąży, koncert Grażyny Łapińskiej, wręczenie "Statuetek Wdzięczności"/

Promocja wydanych kalendarzy NIKE 2000

2000
30 stycznia - 5 lutego
Zimowisko ze wspólnotą "Wiara i Światło" w Załukach /wieś w Puszczy Knyszyńskiej/
Luty Udział i wyróżnienie w konkursie kalendarzy woj. podlaskiego
15 lutego Bal karnawałowy dla podopiecznych SOSW w Białymstoku /konkursy plastyczne, pokaz teatralny/
20 kwietnia Wydanie i promocja tomiku Sylwii Chorąży "Dzień za dniem"
  Konkurs plastyczny "Człowiek - Przyroda"
Maj Wystawa fotograficzna R. Półkośnika "Po drugiej stronie lustra" przedstawiająca codzienne życie mieszkańców DPS /wystawa przenośna w białostockich szkołach/
22-27 maja Współudział w integracyjnym plenerze malarskim z Liceum Plastycznym w Supraślu pod kierunkiem prof. Andrzeja Strumiłły. Wystawa poplenerowa.
1 czerwca Promocja tomiku Sylwii Chorąży "Dzień za dniem" podczas V Spotkań z Naturą i Sztuką UROCZYSKO`2000 /Prezentacja poezji śpiewanej/
Czerwiec 2000 Wydano katalog z fotografiami z wystawy R. Półkośnika prezentującymi codzienne życie mieszkańców DPS
17-19 czerwca Plener malarsko - rzeźbiarski LEWKOWO`2000 /Narewka-Lewkowo/
22-28 sierpnia III Podlaski Plener Twórców Niepełnosprawnych "BIAŁOWIEŻA`2000"
22 września Wystawa poplenerowa BIAŁOWIEŻA`2000 oraz "Po drugiej stronie lustra" w Filharmonii Białostockiej
Wrzesień 2000 Wystawa pokonkursowa w Muzeum Rzeźby A. Karnego
Listopad 2000 Wydanie kalendarza NIKE 2001 i kartek okolicznościowych z pracami osób niepełnosprawnych
9 grudnia Konferencja "Europa bez barier - Sztuka bez granic" w Hotelu Gołębiewski. Wystawa prac
10 grudnia Impreza integracyjna - Wystawa prac, koncert, aukcja, przyznanie "Statuetki Wdzięczności" w Filharmonii Białostockiej
2001
Marzec - czerwiec
Zajęcia teatralne ZSO oraz Szkoła Specjalna nr 17
Czerwiec 2001 Wydanie tomiku poezji B. Rusko "Białowieska arka z ilustracjami Wł. Szyszki
Czerwiec Plener rzeźbiarsko - malarski LEWKOWO`2001
Sierpień Plener BIAŁOWIEŻA`2001
Sierpień Wystawa "Po drugiej stronie lustra" w Ośrodku Kultury w Białowieży
Wrzesień - październik 2001 Wystawa j.w. oraz poplenerowa w MDK w Hajnówce
Wrzesień Wystawa prac z plenerów Lewkowo i Białowieża w Galerii "OBUCH" w Białymstoku
Wrzesień Wystawa pokonkursowa w Muzeum Rzeźby A. Karnego
Październik Wystawa prac w Wilnie /Litwa/
Grudzień Wystawa prac w Eindhoven /Holandia/
Grudzień Wydanie kalendarza "NIKE"
Grudzień Wydanie ogólnopolskiego pisma kulturalno-społecznego NIKE nr I
27-30 grudnia Zimowisko w Białowieży ze Wspólnotą Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Wiara i Światło"
2002
3 marca
Impreza integracyjna "Sztuka bez granic" w Filharmonii Białostockiej. Koncert, aukcja, wręczenie "Statuetek Wdzięczności"
Kwiecień Wydanie tomiku Sylwii Chorąży "I stała się Sylwia"
Kwiecień - czerwiec Konkurs fotograficzny i konkurs literacki
17-20 czerwca IV Plener rzeźbiarski Narewka - Lewkowo
19-24 sierpnia V Międzynarodowy Plener Malarski w Białowieży
Wrzesień Wydanie ogólnopolskiego pisma NIKE nr II/2002
Październik Wystawa poplenerowa "Przyroda Integracja Sztuka" w Muzeum Rzeźby w Białymstoku
Październik Wydanie tomiku poezji Anny Markowej "Ciemny lakier"
Grudzień Wydanie Kalendarza NIKE 2003
Grudzień Wydanie ogólnopolskiego pisma NIKE nr III/2003
Grudzień Świąteczny koncert osobom niepełnosprawnym w BOK - Kawiarnia Fama
2003
Luty
Wydanie i promocja tomiku S. Chorąży "Pąsowy motyl"
Styczeń - marzec Spotkanie z Twórczym Życiem Osób Niepełnosprawnych - program obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Wystawa prac w witrynach sklepowych. Wystawa fotografii z plenerów i prac osób niepełnosprawnych w Filharmonii Białostockiej. Wręczenie "Statuetek Wdzięczności". Impreza integracyjna w Filharmonii Białostockiej 9.03.2003
Maj - czerwiec Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Człowiek Przyroda"
9-13 czerwca V Plener Rzeźbiarski Lewkowo - Nadleśnictwo Browsk
19-23 sierpień VI Międzynarodowy Plener Malarski w Białowieży
Wrzesień Pokonkursowa i poplenerowa wystawa w Muzeum Rzeźby A. Karnego w Białymstoku. Wręczenie nagród laureatom konkursu"Człowiek - Przyroda"
Grudzień Wydanie ogólnopolskiego pisma NIKE nr IV/2004;
Grudzień Wydanie kalendarza NIKE 2004
2004

24 luty
Otrzymaliśmy Artystyczną Nagrodę Prezydenta Białegostoku w dziedzinie tworzenia
i upowszechniania kultury za rok 2003
Marzec 2004 Spotkanie z Twórczym Życiem Osób Niepełnosprawnych. Wystawa prac osób niepełnosprawnych w Filharmonii Białostockiej. Wręczenie "Statuetek Wdzięczności". Impreza integracyjna w Filharmonii Białostockiej
Czerwiec VI Plener Rzeźbiarski Lewkowo - Nadleśnictwo Browsk
Sierpień VII Międzynarodowy Plener Malarski w Białowieży
Grudzień Wydanie kalendarza NIKE 2005
Grudzień Wydanie ogólnopolskiego pisma NIKE nr V/2004
2005
Luty
Zajęcie II miejsca w VIII Konkursie o tytuł Podlaski Kalendarz 2005 roku w kategorii ogólnej
Kwiecień Spotkanie z Twórczym Życiem Osób Niepełnosprawnych. Wystawa prac osób niepełnosprawnych w Filharmonii Białostockiej. Wręczenie "Statuetek Wdzięczności". Impreza integracyjna.
Maj Wydanie dwóch tomików poezji: Anny Markowej ''Nikt nie lubi Kasandry'' i Barbary Bejtman ''Zdążyć''
Maj Promocja tomiku A. Markowej w Galerii im. Slędzińskich
Czerwiec Wieczór poetycki w II L.O. w Białymstoku. Promocja tomiku B. Bejtman "Zdążyć"
Sierpień VIII Międzynarodowy Plener Malarski w Kuklach
Sierpień Ogłoszenie IV Ogólnopolskiego Konkursu Osób Niepełnosprawnych "Człowiek-Przyroda"
Październik Ogłoszenie wyników IV Ogólnopolskiego Konkursu Osób Niepełnosprawnych "Człowiek-Przyroda"
Listopad Pokonkursowa wystawa w Muzeum Rzeźby A. Karnego w Białymstoku. Wręczenie nagród laureatom IV Konkursu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych Białystok'2005 Człowiek - Przyroda
Grudzień Warsztaty ceramiczne dla nauczycieli szkół specjalnych w Augustowie.
Grudzień Wydanie kalendarza NIKE 2006
Grudzień Świąteczna aukcja prac twórców niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku 
2006

Maj

Spotkanie z Twórczym Życiem Osób Niepełnosprawnych. Wystawa prac osób niepełnosprawnych w Filharmonii Białostockiej. Wręczenie "Statuetek Wdzięczności". Impreza integracyjna.
Sierpień IX Międzynarodowy Plener Malarski w Kuklach
Październik Warsztaty "Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych"
Grudzień Wydanie kalendarza NIKE 2007
Grudzień Wydanie w formie elektronicznej ogólnopolskiego pisma społeczno-kulturalnego NIKE nr VI
Grudzień Zakończenie zajęć artterapii w pracowniach: plastycznej, muzycznej i stolarsko-rzeźbiarskiej odbywających się w miesiącach marzec-grudzień
2007  

Marzec

Zajęcia artterapii w pracowniach plastycznej, muzycznej, stolarsko-rzeźbiarskiej i techniki Tiffaniego
Maj Spotkanie z Twórczym Życiem Osób Niepełnosprawnych. Wystawa prac osób niepełnosprawnych w Filharmonii Białostockiej. Wręczenie "Statuetek Wdzięczności". Impreza integracyjna.
Sierpień X Międzynarodowy Plener Malarski w Kuklach
Wrzesień Ogłoszenie V Ogólnopolskiego Konkursu Osób Niepełnosprawnych "Człowiek-Przyroda" Białystok'2007
Listopad Ogłoszenie wyników V Ogólnopolskiego Konkursu Osób Niepełnosprawnych "Człowiek-Przyroda" Białystok'2007
Grudzień Pokonkursowa wystawa w Muzeum Rzeźby A. Karnego w Białymstoku. Wręczenie nagród laureatom V Konkursu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych Białystok'2007 Człowiek - Przyroda
Grudzień Wydanie w formie elektronicznej ogólnopolskiego czasopisma społeczno-kulturalnego NIKE nr VII
Grudzień Wydanie kalendarza NIKE 2008

2008

Zajęcia artterapii w pracowniach: plastycznej,  stolarsko-rzeźbiarskiej i techniki Tiffaniego

Sierpień

XI Międzynarodowy Plener Malarski w Kuklach

Listopad

X lecie Stowarzyszenia. Spotkanie z Twórczym Życiem Osób Niepełnosprawnych. Wystawa rac. Wręczenie "Statuetek Wdzięczności".

Audycja z uroczystości - naciśnij link

Film z imprezy - naciśnij link

Film z imprezy - naciśnij link

Listopad

Wydanie kalendarz NIKE 2009

Grudzień

Wydanie w formie elektronicznej ogólnopolskiego czasopisma społeczno-kulturalnego NIKE nr VIII

2009
styczeń

Zajęcia artterapii w pracowniach: plastycznej,  stolarsko-rzeźbiarskiej i techniki Tiffaniego w SOSW w Białymstoku - sponsorowane  przez PFRON

Sierpień

XII Międzynarodowy Plener Malarski w Kuklach

Sierpień

Ogłoszenie VI Ogólnopolskiego Konkursu Osób Niepełnosprawnych "Człowiek-Przyroda" '2009

Listopad

Ogłoszenie wyników VI Ogólnopolskiego Konkursu Osób Niepełnosprawnych Człowiek-Przyroda 2009

24.11.2009

Pokonkursowa wystawa w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. Wręczenie nagród laureatom VI Konkursu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych Białystok'2009 Człowiek - Przyroda

Relacja z wystawy w programie Jesteśmy - zobacz

Relacja z wystawy - zobacz

Posłuchaj audycji radiowej - naciśnij

Listopad

Wydanie kalendarza NIKE 2010

Audycja na temat czasopisma NIKE w programie Jesteśmy - zobacz

Grudzień

Wydanie  czasopisma społeczno-kulturalnego NIKE nr IX

2010
Styczeń

Rozmowa z Andrzejem Wołkowyckim w programie "Gość dnia" - zobacz

Styczeń - grudzień

Zajęcia arteterapii w pracowniach: plastycznej,  stolarsko-rzeźbiarskiej i techniki Tiffaniego w SOSW w Białymstoku - sponsorowane  przez PFRON

Sierpień

XIII Międzynarodowy Plener Malarski w Kuklach

Listopad

Wydanie kalendarza NIKE 2011

08.12.2010

Poplenerowa wystawa PRZYRODA, INTEGRACJA, SZTUKA w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Grudzień

Wydanie  czasopisma społeczno-kulturalnego NIKE nr X

2011  

Styczeń - grudzień

Zajęcia arteterapii w pracowniach: plastycznej,  stolarsko-rzeźbiarskiej i techniki Tiffaniego w SOSW w Białymstoku - realizowane przy wsparciu finansowym PFRON

Sierpień

XIV Międzynarodowy Plener Malarski w Kuklach - zobacz zdjęcia

Październik

Poplenerowa wystawa PRZYRODA, INTEGRACJA, SZTUKA w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

2012  
Sierpień

XV Międzynarodowy Plener Malarski w Kuklach

Wrzesień

Poplenerowa wystawa PRZYRODA, INTEGRACJA, SZTUKA w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku - zobacz

2013  
Czerwiec

Aukcja "Children's Smile Foundation" dla dzieci w Konsulacie RP w Nowym Jorku  - zobacz

czerwiec-sierpień

Warsztaty Przyroda integracja sztuka

Październik

Przyroda Integracja sztuka wystawa w Centrum m. Ludwika Zamenhofa - zobacz

2014  
Czerwiec

Aukcja "Children's Smile Foundation" dla dzieci w Konsulacie RP w Nowym Jorku

Sierpień

Warsztaty Przyroda Integracja Sztuka w Kuklach - zobacz

Październik

Wernisaź w Centrum im. Ludwika Zamenhofa - zobacz

2015  
Styczeń - grudzień

Zajęcia arteterapii w pracowniach: plastycznej,  stolarsko-rzeźbiarskiej, decoupage  w SOSW w Białymstoku - dofinansowane  przez PFRON

Sierpień

Warsztaty Spotkana z Twórczym Życiem Osób Niepełnosprawnych 06.08.2015 r. - 13.08.2015 r.
Film z warsztatów - zobacz
Prace z warsztatów - zobacz

Zdjęcia z wystawy i zakończenia warsztatów - zobacz
Ostatnie dni warsztatów - zobacz
Kolejne dni warsztatów - zobacz
Minęły dwa owocne dni warsztatów - zobacz

Wrzesień

Wernisaż w Centrum im. Ludwika Zamenhofa - zobacz

Wrzesień

Zajęcia arteterapii w pracowniach: plastycznej,  stolarsko-rzeźbiarskiej, decoupage i techniki Tiffaniego w SOSW w Białymstoku - dofinansowane  przez PFRON - zobacz

 Grudzień

Wydanie kalendarz NIKE 2016 - zobacz

2016

 

Styczeń - grudzień

Zajęcia arteterapii w pracowniach: plastycznej,  stolarsko-rzeźbiarskiej, decoupage  w SOSW w Białymstoku - dofinansowane  przez PFRON

Sierpień

Warsztaty Przyroda Integracja Sztuka w Kuklach - zobacz

Październik

Wernisaż w Centrum im. Ludwika Zamenhofa - zobacz

Grudzień

Wydanie kalendarz NIKE 2017 - zobacz

2017  
Styczeń - marzec

Zajęcia arteterapii w pracowniach: plastycznej,  stolarsko-rzeźbiarskiej, decoupage  w SOSW w Białymstoku - dofinansowane  przez PFRON

Kwiecień - grudzień

Projekt Przez sztukę do samodzielności - zajęcia arteterapii w pracowniach:
• plastycznej (rysunek, malarstwo, techniki graficzne, mieszane, papieroplastyka, decoupage),
• witrażu metodą Tiffanyego,
• prac krawieckich i ręcznych (szycie ręczne oraz maszynowe, haft, tkactwo, robótki na szydełku i drutach, filcowanie na sucho).

Zobacz zakładkę projekty

Projekt dofinansowany przez PFRON

- zobacz

Październik

Wernisaż w Centrum im. Ludwika Zamenhofa

2018  
Styczeń - grudzień

Projekt Przez sztukę do samodzielności - zajęcia arteterapii w pracowniach:
• plastycznej (rysunek, malarstwo, techniki graficzne, mieszane, papieroplastyka, decoupage),
• witrażu metodą Tiffanyego,
• prac krawieckich i ręcznych (szycie ręczne oraz maszynowe, haft, tkactwo, robótki na szydełku i drutach, filcowanie na sucho).

Projekt dofinansowany przez PFRON

Zobacz zakładkę projekty

Sierpień

XX Warsztaty Przyroda Integracja Sztuka w Kuklach -
zdjęcia - zobacz
prace
- zobacz

Październik

Wernisaż w Centrum im. Ludwika Zamenhofa zobacz

2019  
Styczeń- marzec

Projekt Przez sztukę do samodzielności - zajęcia arteterapii w pracowniach:
• plastycznej (rysunek, malarstwo, techniki graficzne, mieszane, papieroplastyka, decoupage),
• witrażu metodą Tiffanyego,
• prac krawieckich i ręcznych (szycie ręczne oraz maszynowe, haft, tkactwo, robótki na szydełku i drutach, filcowanie na sucho).
Projekt dofinansowany przez PFRON
Zobacz zakładkę projekty

 

Kwiecień - czerwiec

Projekt Jestem i tworzę - zajęcia arteterapii odbywają się od 01.04.2019 roku. W zajęciach uczestniczy 24 beneficjentów - wychowanków SOSW w Białymstoku.

 Pracownie w ramach projektu

• plastyczna,
• rzeźby i technik dekoracyjnych
• tkanina,

Projekt dofinansowany przez PFRON
Zobacz zakładkę projekty

Sierpień

Realizacja projektu XXI Warsztaty Przyroda Integracja Sztuka 2019 w dniach 02-09.08.2019 r.
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i darczyńców
Patronat medialny:
TVP3 Białystok i Polskie Radio Białystok
Prace z warsztatów -
zobacz
Zdjęcia z warsztatów - zobacz

 

Wrzesień 2019 - marzec 2020

Jestem i tworzę - zajęcia arteterapii w pracowniach: plastycznej, rzeźby i technik dekoracyjnych, tkaniny prowadzonych w SOSW w Białymstoku - dofinansowane  przez PFRON - zobacz

Listopad

Wernisaż wystawy Przyroda, Integracja, Sztuka 2019 w Centrum im. Ludwika Zamenhofa - 1 zobacz, 2 zobacz

   
   

o nas  | twórcy  | wydawnictwa  | galeria  | różne  | kalendarze  | nowości  | czasopismo NIKE kontakt